TÜRKİYE TARIM KREDİ KOOPERATİFLERİ KONYA BÖLGE BİRLİĞİ 2602 SAYILI EREĞLİ TARIM KREDİ KOOPERATİFİ YATAY DEPO İNŞAATI

  • Pazartesi, 09 Nisan 2018 09:02

TÜRKİYE TARIM KREDİ KOOPERATİFLERİ

KONYA  BÖLGE BİRLİĞİ

 

2602 SAYILI EREĞLİ TARIM KREDİ KOOPERATİFİ

YATAY DEPO İNŞAATI

 

İnşaat İhale İlanı

 

1-                 Kooperatifimizce Konya İli, Ereğli İlçesi, 21N1 pafta, 1329 ada, 1 no’lu parselde kayıtlı arsa üzerinde  yaptırılacak 1150 m2 alanlı depo İnşaatı; Fiyat ve Teklif İsteme Usulü - ANAHTAR TESLİMİ GÖTÜRÜ BEDEL esasına göre Şartnamesinde açıklandığı şekilde ihale edilecektir.

2-                 İstekliler, teklif ettikleri bedelin %3’ ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

3-                 İhale 16/04/2018’ günü, saat 14:00’ de Tarım Kredi Kooperatifleri Konya Bölge Birliği (Aydınlıkevler Mahallesi Gazidere Sokak No: 6 Selçuklu / KONYA) binasında toplanacak İhale Komisyonu marifetiyle yapılacaktır.

4-                 Bu işe ait proje ve ihale dosyası Tarım Kredi Kooperatifleri Konya Bölge Birliği Hizmet binasında 13/04/2018’e kadar çalışma saatleri içinde görülebilir. Dosyalar 13/04/2018 günü saat 17:00’ a kadar teslim edilecektir.

5-                 İhaleye iştirak edeceklerin sözleşme ve şartnamede belirtilen belgeleri ibraz etmesi ve ihale gününden bir gün öncesi mesai bitimine kadar İnşaat Komisyonuna teslim ederek ihaleye katılma (Yeterlilik) belgesi alması gerekmektedir.

6-                 Yeterlilik alan isteklilerin geçici teminatı ile birlikte teklif mektubunu kapalı zarf içinde 16/04/2018 günü saat 14.00’ e kadar ihale komisyonuna vermiş olması şarttır.

7-                 Posta ile yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

8-                 Tarım Kredi Kooperatifleri 2886 ve 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp  ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine vermekte serbesttir.

 

 

NOT: İhaleye iştirak için örnek teklif mektubu Tarım Kredi Kooperatifleri Konya Bölge Birliğinden temin edilecektir. Örnek teklif mektubu dışındaki teklif mektupları kabul edilmeyecektir.

 

Okunma 169 defa