TÜRKİYE TARIM KREDİ KOOPERATİFLERİ KONYA BÖLGE BİRLİĞİ 177 SAYILI ALTUNHİSAR TARIM KREDİ KOOPERATİFİ HİZMET BÖLMELİ DEPO İNŞAATI

  • Pazartesi, 09 Nisan 2018 09:03

TÜRKİYE TARIM KREDİ KOOPERATİFLERİ

KONYA  BÖLGE BİRLİĞİ

 

177 SAYILI ALTUNHİSAR TARIM KREDİ KOOPERATİFİ

HİZMET BÖLMELİ  DEPO İNŞAATI

 

İnşaat İhale İlanı

 

1-                 Kooperatifimizce Niğde İli, Niğde İli, Altunhisar İlçesi, Merkez Mahallesi,  6 no’lu pafta, 2790 Sayılı Parselde kayıtlı arsa üzerinde  yaptırılacak lojmanlı hizmet binası ve deposunun yıkılması ve yerine 1000 Tonluk Hizmet Bölmeli Çelik Depo ve Çevre Düzenlemesi yapılması inşaatı; Fiyat ve Teklif İsteme Usulü - ANAHTAR TESLİMİ GÖTÜRÜ BEDEL esasına göre Şartnamesinde açıklandığı şekilde ihale edilecektir.

2-                 İstekliler, teklif ettikleri bedelin %3’ ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

3-                 İhale 17/04/2018’ günü, saat 14:00’ de Tarım Kredi Kooperatifleri Konya Bölge Birliği (Aydınlıkevler Mahallesi Gazidere Sokak No: 6 Selçuklu / KONYA) binasında toplanacak İhale Komisyonu marifetiyle yapılacaktır.

4-                 Bu işe ait proje ve ihale dosyası Tarım Kredi Kooperatifleri Konya Bölge Birliği Hizmet binasında 16/04/2018’e kadar çalışma saatleri içinde görülebilir. Dosyalar 16/04/2018 günü saat 17:00’ ye kadar teslim edilecektir.

5-                 İhaleye iştirak edeceklerin sözleşme ve şartnamede belirtilen belgeleri ibraz etmesi ve ihale gününden bir gün öncesi mesai bitimine kadar İnşaat Komisyonuna teslim ederek ihaleye katılma (Yeterlilik) belgesi alması gerekmektedir.

6-                 Yeterlilik alan isteklilerin geçici teminatı ile birlikte teklif mektubunu kapalı zarf içinde 17/04/2018 günü saat 14.00’ e kadar ihale komisyonuna vermiş olması şarttır.

7-                 Posta ile yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

8-                 Tarım Kredi Kooperatifleri 2886 ve 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp  ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine vermekte serbesttir.

 

 

NOT: İhaleye iştirak için örnek teklif mektubu Tarım Kredi Kooperatifleri Konya Bölge Birliğinden temin edilecektir. Örnek teklif mektubu dışındaki teklif mektupları kabul edilmeyecektir.

 

Okunma 165 defa