845 SAYILI SULTANHANI TARIM KREDİ KOOPERATİFİ “HİZMET BİNASI, DEPO BİNASI VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ” İNŞAATI

  • Perşembe, 02 Ağustos 2018 11:27

TÜRKİYE TARIM KREDİ KOOPERATİFLERİ

KONYA BÖLGE BİRLİĞİ

 

845 SAYILI  SULTANHANI TARIM KREDİ KOOPERATİFİ

“HİZMET BİNASI, DEPO BİNASI VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ” İNŞAATI

 

 

İnşaat İhale İlanı

 

 

1-      Kooperatifimizce Aksaray ili, Sultanhanı Kasabası, L31a21c3c Pafta, 180 Ada, 8 Parselde kayıtlı 4.000,00 m² arsaya yaptırılacak “HİZMET BİNASI, DEPO BİNASI VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ” İnşaatı kapalı teklif, açık eksiltme usulü ve ANAHTAR TESLİMİ GÖTÜRÜ BEDEL esasına göre Şartnamesinde açıklandığı şekilde ihale edilecektir.

2-      İstekliler, teklif ettikleri bedelin %3’ ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

3-      İhale 15/08/2018 tarihinde, saat 14:00’ da Tarım Kredi Kooperatifleri Konya Bölge Birliği hizmet binasında toplanacak İhale Komisyonu huzurunda yapılacaktır.

4-      Bu işe ait proje ve ihale dosyası Tarım Kredi Kooperatifleri Konya Bölge Birliğin’de 13/08/2018 tarihine kadar çalışma saatleri içinde görülebilir. Dosyalar 13/08/2018 tarihi saat 17.00 ye kadar teslim edilecektir.

5-       İhaleye iştirak edeceklerin sözleşme ve şartnamede belirtilen belgeleri ibraz ederek, ihale gününden bir gün öncesi mesai bitimine kadar vererek, İnşaat Komisyonundan ihaleye katılma (Yeterlilik) belgesi alması gerekmektedir.

6-      Yeterlilik alan isteklilerin geçici teminatı ile birlikte teklif mektubunu kapalı zarf içinde  15/08/2018 tarih ve  saat 14:00’e kadar ihale komisyonuna vermiş olması şarttır.

7-      Posta ile yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

8-      Tarım Kredi Kooperatifleri 2886 ve 4734 sayılı kamu ihale kanununa tabi olmayıp ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine vermekte serbesttir.

 

            NOT: İhaleye iştirak için örnek teklif mektubu Konya Bölge Birliği temin edilecektir. Örnek teklif mektubu dışındaki teklif mektupları kabul edilmeyecektir.

 

Okunma 42 defa