Mesajınız Başarıyla Bizlere Ulaşmıştır.

En kısa sürede sizlere geri dönüş yapacağız.

İşleminiz Sırasında Bir Hata Meydana Geldi.

Lütfen tekrar deneyiniz.

X

1162 Sayılı Eskil TKK İnşaatı İhale İlanı

  • 1 MAYIS 2020
  • GENEL DUYURU
  • İLAN SÜRESİ DOLMUŞTUR

TÜRKİYE TARIM KREDİ KOOPERATİFLERİ

KONYA BÖLGE BİRLİĞİ

1162 SAYILI ESKİL TARIM KREDİ KOOPERATİFİ

HİZMET BÖLMELİ DEPO BİNASI VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ İNŞAATI

İNŞAAT İHALE İLANI

1-Kooperatifimizce Aksaray İli, Eskil İlçesi, Merkez Mahallesi, Köyiçi Mevkii, 15877 no’lu parselde kayıtlı 6.951,30 m² arsa üzerine yaptırılacak Hizmet Bölmeli Depo Binası ve Çevre Düzenlemesi işleri inşaatı Kapalı Teklif usulü ve BİRİM FİYAT esasına göre (Şartnamede açıklanan şekilde) 3.250.000,00-TL (KDV hariç) 1.keşif bedeli üzerinden ihale edilecektir.

2-İşin Geçici Teminatı 97.500,00 TL’dir.

3-İhale 21/07/2020 (Salı) tarihinde, saat 14:00’ da Tarım Kredi Kooperatifleri Konya Bölge Birliği Toplantı Salonu (Aydınlıkevler Mahallesi Gazidere Sokak No: 6 42100 Selçuklu/KONYA) adresinde toplanacak İhale Komisyonu huzurunda yapılacaktır.

4-Bu işe ait proje ve ihale dosyası Tarım Kredi Kooperatifleri Konya Bölge Birliği Müdürlüğü (Aydınlıkevler Mahallesi Gazidere Sokak No: 6 42100 Selçuklu/KONYA) ve 1162 sayılı Eskil Tarım Kredi Kooperatifi Müdürlüğü (Şehit Ömer Halisdemir Bulvarı Merkez Mahallesi No:5/1 Eskil/AKSARAY) adresinde 20/07/2020 tarihine kadar çalışma saatleri içinde görülebilir. Dosyalar 20/07/2020 (Pazartesi) tarihi saat 17.00 ye kadar Tarım Kredi Kooperatifleri Konya Bölge Birliği Müdürlüğü’ne (Aydınlıkevler Mahallesi Gazidere Sokak No: 6 42100 Selçuklu/KONYA) teslim edilecektir.

5-İhaleye iştirak edeceklerin sözleşme ve şartnamede belirtilen belgeleri ibraz ederek, ihale gününden bir gün öncesi (20/07/2020) mesai bitimine kadar vererek, İnşaat Komisyonundan ihaleye katılma (Yeterlilik) belgesi alması gerekmektedir.

6-Yeterlilik alan isteklilerin geçici teminatı ile birlikte teklif mektubunu kapalı zarf içinde 21/07/2020 (Salı) tarih ve saat 14:00’a kadar İhale Komisyonuna vermiş olması şarttır.

7-Posta ile yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

8-İsteklilerde aranan şartlar İdari-İhale Şartnamesinde belirtilmiştir.

9-Tarım Kredi Kooperatifleri 2886 Devlet İhale Kanunu ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine vermekte serbesttir.

Not: 1) Örnek teklif mektubu dışındaki teklif mektupları kabul edilmeyecektir.

2) İhale evrakları ve dökümanlarının tüm sayfaları imzalı ve kaşeli olacaktır.