Mesajınız Başarıyla Bizlere Ulaşmıştır.

En kısa sürede sizlere geri dönüş yapacağız.

İşleminiz Sırasında Bir Hata Meydana Geldi.

Lütfen tekrar deneyiniz.

X

15 SAYILI BOR TARIM KREDİ KOOPERATİFİ HİZMET BÖLMELİ DEPO BİNASI VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ İNŞAATI

  • 14 EKİM 2023
  • İHALE
  • İLAN SÜRESİ DOLMUŞTUR

TÜRKİYE TARIM KREDİ KOOPERATİFLERİ

KONYA BÖLGE BİRLİĞİ

 

15 SAYILI BOR TARIM KREDİ KOOPERATİFİ

HİZMET BÖLMELİ DEPO BİNASI VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ İNŞAATI

 

 

İNŞAAT İHALE İLANI

 

 

1-Kooperatifimizce Niğde İli, Bor İlçesi, Bağdüz Mahallesi, Karma Deri İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Mevkii, 1535 ada 3 no’lu parselde kayıtlı 17.598,05 m² arsa üzerine yaptırılacak olan Hizmet Bölmeli Depo  Binası ve Çevre Düzenlemesi işleri inşaatı Kapalı Teklif usulü ve ANAHTAR TESLİMİ GÖTÜRÜ BEDEL esasına göre Şartnamesinde açıklandığı şekilde ihale edilecektir.

2-İstekliler, teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat verecektir.

3-İhaleye iştirak edecek istekliler teklif dosyalarını ihale günü (26/10/2023 Perşembe)  saat 12:00’ye kadar  Tarım Kredi Kooperatifleri Konya Bölge Birliği (Aydınlıkevler Mahallesi Gazidere Sokak No: 6 42100 Selçuklu/KONYA) adresine teslim edecektir. Son teklif verme saatine kadar (İhale günü saat 12:00) ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

4-İhale 26/10/2023 tarihinde, saat 14:30’ da Tarım Kredi Kooperatifleri Konya Bölge Birliği Toplantı Salonu (Aydınlıkevler Mahallesi Gazidere Sokak No: 6 42100 Selçuklu/KONYA) adresinde toplanacak, İhale Komisyonu huzurunda yapılacaktır.

5-Bu işe ait proje ve ihale dosyası Tarım Kredi Kooperatifleri Konya Bölge Birliği Müdürlüğü (Aydınlıkevler Mahallesi Gazidere Sokak No: 6 42100 Selçuklu/KONYA) ve 15 sayılı Bor Tarım Kredi Kooperatifi (Sokubaşı  Mahallesi Eski Ptt Cad. No:6 Bor/NİĞDE) adresinde 25/10/2023 tarihine kadar çalışma saatleri içinde görülebilir veya temin edebilir.

6-Posta ile yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

7-İsteklilerde aranan şartlar ve diğer hususlar İdari-İhale Şartnamesinde belirtilmiştir.

8-Tarım Kredi Kooperatifleri 2886 Devlet İhale Kanunu ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine vermekte serbesttir.