Mesajınız Başarıyla Bizlere Ulaşmıştır.

En kısa sürede sizlere geri dönüş yapacağız.

İşleminiz Sırasında Bir Hata Meydana Geldi.

Lütfen tekrar deneyiniz.

X

17 SAYILI KARKIN TARIM KREDİ KOOPERATİFİ DEPO BİNASI VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ İNŞAATI (1)

  • 28 TEMMUZ 2021
  • İHALE
  • İLAN SÜRESİ DOLMUŞTUR

TÜRKİYE TARIM KREDİ KOOPERATİFLERİ

KONYA BÖLGE BİRLİĞİ

 

17 SAYILI KARKIN TARIM KREDİ KOOPERATİFİ

DEPO BİNASI VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ İNŞAATI

 

 

İNŞAAT İHALE İLANI

 

 

1-Kooperatifimizce Konya İli, Çumra İlçesi, Köyiçi Mevkii, 352 ada, 1 no’lu parselde kayıtlı 2.461,57 m² arsa üzerindeki mevcut deponun yıkılarak yerine yaptırılacak olan “Depo Binası ve Çevre Düzenlemesi” işleri inşaatı Kapalı Teklif usulü ve BİRİM FİYAT esasına göre (Şartnamede açıklanan şekilde) 2.200.000,00 TL (KDV hariç) 1.keşif bedeli üzerinden ihale edilecektir.

2-İşin Geçici Teminatı 66.000,00 TL’dir.

3-İhale 10/08/2021 tarihinde Salı Günü, saat 14:00’ da Tarım Kredi Kooperatifleri Konya Bölge Birliği Toplantı Salonu (Aydınlıkevler Mahallesi, Gazidere Sokak, No: 6 42100 Selçuklu/KONYA) adresinde toplanacak İhale Komisyonu huzurunda yapılacaktır.

4-Bu işe ait proje ve ihale dosyası Tarım Kredi Kooperatifleri Konya Bölge Birliği Müdürlüğü (Aydınlıkevler Mahallesi, Gazidere Sokak, No: 6 42100 Selçuklu/KONYA) ve 17 Sayılı Karkın Tarım Kredi Kooperatifi Müdürlüğü (Karkın Mahallesi, 25241. Sokak, No: 4 Çumra / KONYA) adresinde 09/08/2021 tarihine kadar çalışma saatleri içinde görülebilir. Dosyalar 09/08/2021 (Pazartesi) tarihi saat 17.00’ ye kadar Tarım Kredi Kooperatifleri Konya Bölge Birliği Müdürlüğü’ne (Aydınlıkevler Mahallesi, Gazidere Sokak, No: 6 42100 Selçuklu/KONYA) teslim edilecektir.

5-İhaleye iştirak edeceklerin, sözleşme ve şartnamede belirtilen belgeleri ihale gününden bir gün öncesi 09/08/2021 tarihi mesai bitimine kadar teslim ederek, İnşaat Komisyonundan ihaleye katılma (Yeterlilik) belgesi alması gerekmektedir.

6-Yeterlilik alan isteklilerin geçici teminatı ile birlikte teklif mektubunu kapalı zarf içinde 10/08/2021 (Salı) tarih ve saat 14:00’a kadar İhale Komisyonuna vermiş olması şarttır.

7-Posta ile yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

8-İsteklilerde aranan şartlar İdari-İhale Şartnamesinde belirtilmiştir.

9-Tarım Kredi Kooperatifleri 2886 Devlet İhale Kanunu ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine vermekte serbesttir.

 

 

Not: 1) Örnek teklif mektubu dışındaki teklif mektupları kabul edilmeyecektir.

          2) İhale evrakları ve dokümanlarının tüm sayfaları imzalı ve kaşeli olacaktır.