Mesajınız Başarıyla Bizlere Ulaşmıştır.

En kısa sürede sizlere geri dönüş yapacağız.

İşleminiz Sırasında Bir Hata Meydana Geldi.

Lütfen tekrar deneyiniz.

X

1855 SAYILI YENİCEOBA TARIM KREDİ KOOPERATİFİ’NE AİT GAYRİMENKUL SATIŞ İHALE İLANI

  • 7 KASIM 2022
  • İHALE
  • İLAN SÜRESİ DOLMUŞTUR

TÜRKİYE TARIM KREDİ KOOPERATİFLERİ

KONYA BÖLGE BİRLİĞİ

 

1855 SAYILI YENİCEOBA TARIM KREDİ KOOPERATİFİ’NE AİT GYRİMENKUL SATIŞ İLANI

 

 

Kooperatifimize ait; Konya İli, Cihanbeyli İlçesi, Büyükbeşkavak Mahallesi, Köyiçi Mevkii, 24 Pafta, 1635 parselde kayıtlı, 3.000 m² yüzölçümlü, tam hisseli “2 Katlı Kargir Apartman Kargir İşyeri ve Arsası” vasıflı üzerinde lojmanlı hizmet binası ve deposu bulunan taşınmazın Muhammen bedeli 1.165.000,00 (birmilyonyüzaltmışbeşbintürklirası) TL’dir.

 

Taşınmaz “KAPALI TEKLİF USULÜ” esasına göre açık arttırma ile satılacaktır.

 

Gayrimenkulün satış ihalesi için Geçici Teminat Bedeli 35.000,00 (otuzbeşbintürklirası) TL’dir.

 

Gayrimenkullerin satış ihalesi 15/11/2022 Salı günü saat 14:00’de 1855 Sayılı Yeniceoba Tarım Kredi Kooperatifi hizmet binasında toplanacak ihale komisyonu huzurunda yapılacaktır.

 

İhale ile ilgili şartname satışın yapılacağı 1855 Sayılı Yeniceoba Tarım Kredi Kooperatifi’nden  (Yeniceoba Mahallesi, Cumhuriyet Cad. No: 90 Cihanbeyli / KONYA)  veya Tarım Kredi Kooperatifleri Konya Bölge Birliği Müdürlüğü’nden (Aydınlıkevler Mah. Gazidere Sok. No: 6 Selçuklu / KONYA) 15/11/2022 Salı günü saat 12:00’a kadar bedelsiz olarak alınabilir.

 

  • İhaleye iştirak edeceklerin Şartnamede belirtilen esaslara göre hazırlayacakları belgeleri ve geçici teminatı 15/11/2022 Salı günü saat 13:59’a kadar 1855 Sayılı Yeniceoba Tarım Kredi Kooperatifine vermiş olmaları şarttır.

 

  • Posta ile yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

 

  • Tarım Kredi Kooperatifleri 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu’na tabi olmayıp, ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine vermekte serbesttir.

 

  • İhaleye iştirak edecek olan Resmi Kurum, Belediyeler ve şahıslara PEŞİN SATIŞ yapılacaktır.

 

  • Muhammen bedelin altında teklif verilemez.

 

 

NOT: İhaleye iştirak için örnek teklif mektubu verilecektir. Örnek teklif mektubu dışındaki teklif mektupları kabul edilmeyecektir.

 

 

 

1855 SAYILI YENİCEOBA

TARIM KREDİ KOOPERATİFİ

 

Adres : Yeniceoba Mah. Cumhuriyet Cad. No:90 Cihanbeyli/KONYA

 

Tel : 0332 676 16 85

Gsm : 0505 913 55 21