Mesajınız Başarıyla Bizlere Ulaşmıştır.

En kısa sürede sizlere geri dönüş yapacağız.

İşleminiz Sırasında Bir Hata Meydana Geldi.

Lütfen tekrar deneyiniz.

X

Tarımsal Yayım ve Danışmanlık

  • 12 EKİM 2020
  • GENEL DUYURU
  • AKTİF İLAN

* Konya’nın Tarımsal Ürün Deseni

* Tarımsal Yayım ve Danışmanlığın Tanımı ve Amaçları

  • Tarımsal Yayım ve Danışmanlık

Sivil toplum örgütleri, ziraat odaları, şirketler ve serbest tarım danışmanlarınca, tarımsal işletmelerin tarımsal bilgi, teknik ve yöntemler konusundaki ihtiyaçlarının zamanında ve yeterli düzeyde karşılanmasına yönelik olarak ücret karşılığında yürütülen hizmetlerdir.

  • Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmetlerinin Amacı

Tarımsal yayım ve danışmanlık: Tarımsal işletme sahiplerinin, tarımsal üretim, işleme ve pazarlama sürecinin bütün aşamalarında karşılaştıkları problemler ve bunların birbirleriyle ilişkileri hakkında bilgi sahibi olmalarını, kendilerine, geliştirilen teknolojileri kullandırmak suretiyle, bu problemleri çözebilecek bilgi ve beceri kazandırılmasını ve kırsal alanda yaşam standardının yükseltilmesini amaçlar.

* Tarımsal Danışmanlık İle İlgili Mevzuatlar

* Talimat, Sözleşme, Rapor ve Formlar

* Konya’da Faal Danışmanlık Hizmeti Veren Kuruluşlar

* Danışmanlarımız

* Danışmanlık Programları

* Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri

* Foto / Video Galeri 

* İlgili Kurum ve Kuruluşlar